Međunarodna članstva/International membership

Facebooktwitter

Međunarodna članstva / International membership

Liberal International (LI) - Liberalna internacionala

Liberalna internacionala (LI) je svjetski savez liberalnih i demokratskih političkih stranaka čije je sjedište u Londonu.
Liberalna internacionala osnovana je 1947. godine s ciljem jačanja liberalno-demokratskih ideja nasuprot totalitarizmu, fašizmu i komunizmu.

Liberalna internacionala snažno promovira liberalizam, osobne slobode, ljudska prava, slobodne i pravične demokratske izbore, vladavinu prava, toleranciju, jednake mogućnosti za sve, socijalnu pravdu, socijalnu tržišnu ekonomiju, održivi razvoj i međunarodnu solidarnost.

Punopravne članice LI-ja su 64 političke stranke iz Afrike, Azije, obiju Amerika i Europe.
HSLS je prva hrvatska politička stranka koja je postala član neke od svjetskih udruga političkih stranaka.
Godine 1992. HSLS je, postao pridruženi, a 1994. godine punopravni član ove najveće svjetske organizacije liberalno-demokratskih stranaka.

Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) Party - Savez liberala i demokrata Europe - stranka

ALDE stranka je europski savez liberalnih i demokratskih stranaka sa sjedištem u Bruxellesu. Od svog osnutka 26. ožujka 1976. godine u Stuttgartu, kada ga je osnovalo 9 stranaka iz 8 zemalja, ovaj europski liberalno – demokratski politički pokret danas je narastao u utjecajnu političku snagu sastavljenu od 55 političkih stranaka iz 37 europskih zemalja.
ALDE stranka okuplja članove Europskog parlamenta iz redova stranaka članica. Zajedno s članovima Europskog parlamenta iz European Democratic Party (EDP) čine treću najveću snagu parlamenta – Alliance of Liberals and Democrats for Europe – ALDE Group čiji predsjednik je Guy Verhofstadt, MEP.

HSLS je bio pridruženi član od 1993. godine, a na kongresu u Bukureštu 2006. godine primljen je u punopravno članstvo ALDE-a.

Povezani sadržaj

ALDE

ALDE

As part of the campaign for the 2019 elections to the European Parliament, the member parties of ALDE in collaboration with member parties and...

Posted