Dragutin Kranjčec

Facebooktwittergoogle_plus
KRANJČEC, DRAGUTIN

Dragutin KranjcecPredsjedništvo HSLS-a
– potpredsjednik/ica

Ogranak Varaždinske Toplice, Varaždinska županija

DATUM I MJESTO ROĐENJA: 23.7.1949., Horvatovec

ZANIMANJE: Gradonačelnik Varaždinskih Toplica
GODINA PRISTUPA HSLS-u: 1997. 

DOSADAŠNJE DUŽNOSTI U HSLS-u:- razina ogranka: predsjednik (od 2000. – do sada)- razina županije: predsjednik (od 2002. – do sada)- član Središnjeg vijeća (od 2002. do sada) i član Malog vijeća (od 2004. do 2006.)
DUŽNOSTI U PREDSTAVNIČKIM I IZVRŠNIM TIJELIMA VLASTI: Vijećnik Varaždinske županije (od 2001. do 2005.), Potpredsjednik skupštine Varaždinske županije (od 2005. do 2008.), član Županijskog poglavarstva (od 2008. do 2009.), Gradonačelnik Varaždinskih Toplica (od 2001. do sada), vijećnik Grada Varaždinskih Toplica i član Poglavarstva (od 1997. do 2001.)

OSTALI PODACI: Predsjednik skupštine Hrvatskih cestovnih prijevoznika (od 2002. do sada), Predsjednik sektora prijevoznika pri HGK Varaždinske županije. Oženjen otac dvije odrasle kćeri. Vlasnik privatnog poduzeća s 47 zaposlenih.

Povezani sadržaj

Telefon: 01 4810 401
Fax: 01 4810 404
Trg Nikole Zrinskog 17/1, 10 000, Zagreb
hsls@hsls.hr