hsls logo“Recentne objave očekivanog gospodarskog rasta u Hrvatskoj relevantne su samo za službenu statistiku koja će zabilježiti da smo teoretski izašli iz recesije. Praktično taj rast neće imati nikakvog efekta. Neće ga osjetiti građani kroz povećano zapošljavanje niti rast standarda. On suštinski predstavlja nastavak stagnacije.

Ono što osobito zabrinjava je činjenica da i ovako skromni rezultati počivaju na pozitivnim promjenama u okruženju, a nisu rezultat reformskih aktivnosti u zemlji. Upravo zbog toga smo mišljenja da će te pobude ostati na ovako skromnim pozitivnim pomacima.

Da bismo ostvarili značajniji gospodarski rast koji bi građani mogli osjetiti kroz povećane mogućnosti zapošljavanja i rast životnog standarda nužno je provesti ozbiljne reforme u javnom sektoru. Rezultat tih mjera bio bi porast konkurentske sposobnosti našeg gospodarstva i stope rasta BDP-a iznad 3%. Podsjećamo da nam toliko iznose proračunski rashodi za kamate na javni dug.”