Središnja tijela

Središnja tijela HSLS-a

 • Dario Hrebak – predsjednik
 • Sandro Jurman – potpredsjednik, zamjenik predsjednika
 • Tonći Blažević – potpredsjednik
 • Saša Poljanec-Borić – potpredsjednica
 • Ivan Žeko – v.d. potpredsjednik
 • Branko Petrinec – politički tajnik

Članovi:

 • Maro Car
 • Ante Franić
 • Josip Grivec
 • Marko Klanac
 • Dubravko Obadić
 • Matko Radonić
 • Goran Romek
 • Miroslav Venus
 • Ivan Žeko
 • Toni Grbavac-Garac – predsjednik SV
 • Dragica Ratković – potpredsjednica SV
 • Lada Terzić – potpredsjednica SV

Članovi:

 • Zlatko Aga
 • Vladimir Andrić
 • Miho Baće
 • Zoran Bakalović
 • Goran Ban
 • Robert Banek
 • Hrvoje Bašić
 • Igor Brajdić
 • Zoran Buljević
 • Zoran Butković
 • Zdenka Buturac
 • Dražen Crnčec
 • Ilija Čičak
 • Vedrana Čop Novaković
 • Gordana Domjanić
 • Slavko Došen
 • Belka Elezović
 • Dražen Fintić
 • Alen Gospočić
 • Daniel Hinšt
 • Mario Holiček
 • Vjenceslav Hranilović
 • Ivan Hrupački
 • Kristijan Jelić
 • Branko Jerković
 • Jelena Jerković
 • Lidija Jurak
 • Antun Juran
 • Žarko Katić
 • Tomislav Klarić-Kukuz
 • Darko Klasić
 • Darinko Kosor
 • Melita Lončarić Biškup
 • Daniel Majer
 • Marino Marić
 • Darko Markić
 • Driton Prekazi
 • Josip Puškarić
 • Branko Radačić
 • Nenad Rajčević
 • Marija Starčević
 • Milena Stjepanović
 • Josip Šestak
 • Mirna Špehar
 • Marija Štambuk Šunjić
 • Mario Vlainić
 • Maja Žugaj
 • Alen Lochert – predsjednik
 • Anto Faletar
 • Filip Januš
 • Siniša Knezić
 • Lorenco Zekić
 • Milena Markt – predsjednica
 • Alen Kiđemet
 • Kristina Kocur
 • Kornelije Lalić
 • Maja Petrić

Povezani sadržaj

Javne politike

AGENDA za produktivnu Hrvatsku U vremenu krize liberalne demokracije, u kojem su građani sve nezadovoljniji politikom, možemo vidjeti kako su sve...

Mediji o nama

Hrvatska radio televizija Reportaža o Planu gospodarenja otpadom Reportaža o Planu gospodarenja otpadom u središnjem Dnevniku HRT-a izneseno je...

Politike HSLS-a

Smjernice izbornog programa HSLS-a 2015.PreuzmiSmjernice izbornog programaGospodarski program - prijedlog mjera Zbog velikih makroekonomskih...

Temeljna načela

Temeljna načela Hrvatske socijalno-liberalne strankePreuzmiTemeljna načela HSLS-a Hrvatska socijalno liberalna stranka prva je demokratska stranka...