Splitski liberali predložili mjere bankama za kredite u švicarcima

Facebooktwittergoogle_plus
split kreditiSPLIT- Krediti stanovništvu- kako dalje?, naziv je tiskovne konferncije splitskog HSLS- a održane u četvrtak, 30. lipnja 2011. godini u stranačkim prostorijama u Splitu na kojoj su sudjelovali prof.dr. Ljiljana Vidučić, predsjednica HSLS-a Ogranak Split, Nevenko Jurišić, dipl.iur, potpredsjednik HSLS-a Ogranak Split, prof.dr. Snježana Pivac, potpredsjednica HSLS-a Ogranak Split i dr. sc. Ljudevit Pranić, predsjednik Odbora za gospodarstvo HSLS-a Ogranak Split.
 
Predsjednica Vidučić rekla je da smo svjedoci teške gospodarske situacije koju prati i teška socijalna situacija. Jedan od problema koji tišti veliki broj građana su stambeni krediti napose oni u CHF. Od 2009. tečaj CHF/EUR porastao je do rekordnih razina. Imajući u vidu previranja u EU napose nekim mediteranskim članicama, pa i šire (Irska, Finska, Danska, Belgija) za očekivati je pojačani pritisak na daljnji pad EUR. Vlada je na ovaj problem reagirala na način da je s bankarima uspjela dogovoriti model koji su prihvatili bankari- produljenje roka otplate. Ovaj model na dugi rok vodi u dužničko ropstvo, a bankari umjesto solidarnosti i preuzimanja dijela rizika dolaze do većih kamatnih prihoda.
 
Zalažući se za podjelu rizika i društvenu odgovornost svih subjekata pa tako i financijskih institucija  HSLS predlaže:
 
da bankari i HNB dogovore fiksiranje tečaja CHF/EUR na rok od godinu dana, tj. odrede maksimalni tečaj švicaraca prema EUR, a da troškove podijele HNB i banke,
da bankari snize naknade kako za odobravanje novih kredita tako i za prijevremenu otplatu starih,
da banke preko HUB-a svojevoljno odustanu od ovrhe nad cijelom plaćom koja je bila dopuštena tijekom par godina ugovaranja kredita, a sad se provodi prema starom Ovršnom  zakonu,
da Ministarstvo pravosuđa dogovori s Javnobilježničkom komorom generalno sniženje naknada za sve kredite i to na način da se odredi naknada prema vrstama, a ne da ona raste kao kod poduzetničkih kredita proporcionalno s iznosom kredita. 
da Ministarstvo znanosti započne hitne izmjene u nastavnom planu uvođenjem edukacije iz poduzetništva i osobnih financija kako bi mlade naraštaje osposobilo za život u tržišnom gospodarstvu..
Nevenko Jurišić ukazao je na  probleme s ovrhama na temelju Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima bez mogućnosti žalbe uz nerijetko blokiranje građanima svih novčanih sredstava.

Povezani sadržaj

Telefon: 01 4810 401
Fax: 01 4810 404
Trg Nikole Zrinskog 17/1, 10 000, Zagreb
hsls@hsls.hr