Liberalke Split: Ulaganje u obrazovanje je najveća investicija

Facebooktwitter

marina travnikar
SPLIT- „
U situaciji u društvu gdje je moralna kriza veća od one gospodarske potrebno je istaknuti važnost ulaganja u obrazovanje i razvoj ljudskih potencijala. Investicija u obrazovanje predstavlja ključnu dugoročnu mjeru koja osigurava razvoj Hrvatske kao društva. Učenje je glavna poluga promjena u društvu, a znanje osnovni resurs razvoj“ izjavile su na konferenciji za novinare održanoj u utorak 04. listopada 2011. godine u Splitu, prof. dr. Snježana Pivac, predsjednica Liberalki Split i članica HSLS Županijskog Odbora za obrazovanje, kulturu i šport i prof. Marina Travnikar, članica HSLS  Županijskog Odbora za obrazovanje, kulturu i šport.

Stoga HSLS predlaže:

  • §Izdvajanje iz proračuna za obrazovanje i znanost treba povećati do razine europskog prosjeka, koji iznosi 8,5% BDP-a.
  • Razredni odjel u pravilu ima 30 učenika, HSLS predlaže maksimalno 28. Škola sa samo jednim razredom može ima čak do 34 učenika, HSLS predlaže maksimalno 30.
  • Drugi strani jezik i informatika bi trebali biti obvezni predmeti, jer je to u skladu s politikom EU. Naime, 2010. godine EU je započela informacijsku kampanju za mala poduzeća s ciljem stimuliranja korištenja stranih jezika u međunarodnoj trgovini, s obzirom da to poboljšava poslovne mogućnosti i trgovačke šanse.
  • Pored povećanja plaća HSLS će se zalagati da tjedni broj sati u nastavi NE povećava.
  • U produženom boravku rade dvije učiteljice. Onu u jutarnjoj smjeni plaća Ministarstvo. Njezina kolegica koja radi poslijepodne dio plaće dobiva od lokalne samouprave, odnosno Grada Splita, a dio plaćaju roditelji, i to u Splitu oko 800 kuna po djetetu. Učiteljice iz produženog boravka treba statusno izjednačiti s njihovim kolegicama. Na taj način bi se rasteretili i roditelji, jer ne bi trebali plaćati učiteljicu, već samo troškove prehrane.

Suvremena hrvatska škola svojim zakonima i pravilnicima jasno omogućuje i potiče integraciju djece s teškoćama u razvoju u redoviti školski sustav na različite načine, a što je u skladu s UNESCO-vom deklaracijom iz 1994. godine. Jedan od načina da se to u praksi provede je i uvođenje asistenta u nastavi. Uloga asistenta u nastavi je  pružati ”tehničku pomoć” djetetu u njegovoj što lakšoj prilagodbi u razredu i u savladavanju socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja.

  • U Republici Hrvatskoj se trenutno asistenti u nastavi financiraju putem projekata koje izrađuju udruge koje se bave ovim pitanjem te sufinanciranjem od strane gradova i općina. Primjena ovog modela ovisi o raspodjeli proračunskih sredstava u lokalnim sredinama, te stoga nije jednako razvijena u različitim dijelovima Republike Hrvatske. Broj trenutno angažiranih asistenata u nastavi je mnogo manji u odnosu na broj djece kojima je ovakav vid pomoći potreban.
  • Nužna su izdvajanja dodatnih financijskih sredstava od strane nadležnih institucija kako bi se što većem broju učenika sa poteškoćama u razvoju omogućilo da ostvare ovaj oblik prava i podrške. Ovim modelom bi se ujedno moglo i riješiti pitanje zaposlenja dijela osoba koje su završile nastavničke, edukacijsko-rehabilitacijske ili druge srodne studije kojima bi ovakav oblik rada bio blizak i koji bi im donio nužno iskustvo potrebno u njihovom budućem radu. Rezultat bi zasigurno bilo puno veće zadovoljstvo učitelja, roditelja, a nadasve učenika koji su osnovni smisao odgojno-obrazovnog sustava.

HSLS će inzistirati na povećanju plaća učiteljima i profesorima primjereno kvaliteti i rezultatima njihovog rada. Svim učiteljicama i učiteljima te ostalim zaposlenicima u sustavu školstva čestitka povodom 5. listopada, Svjetskoga dana učitelja!

Povezani sadržaj