Nakon jučerašnje sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora osjećamo svoju obvezu obavijestiti naše Samoborce o jednoj inicijativi koju je pokrenuo HSLS Samobor, prijedlogu za imenovanje Ulice Vlade Gotovca u Samoboru i iznijeti naš osvrt na izvješće Državne revizije o financijskom poslovanju Grada Samobora u 2010. godini .

Klub vijećnika HSLS-a tijekom Aktualnog sata objavio je javno prijedlog a naknadno i uputili u službenu proceduru prijedlog o imenovanju ulice Vlade Gotovca u Samoboru i to za jednu od ulica koje su u neposrednom okruženju bivše vojarne Taborec kao jednu simboličnu poveznicu na legendarni govor koji je Vlado Gotovac održao 30. kolovoza 1991. godine ispred komande tadašnje V. vojne oblasti u Zagrebu ali i imajući u vidu veličinu i baštinu u kulturnom i političkom pogledu koju nam je ostavio Vlado Gotovac. Naš prijedlog izazvao je pozitivne reakcije apsolutno svih, neovisno o stranačkoj pripadnosti i tijekom procedure koja je pokrenuta obaviti će se više konzultacija o kojoj će se točno ulici raditi, da li o jednom dijelu Mirnovečke ulice uz vojarnu kako smo predložili ili nekom drugom rješenju.

Hrvatska socijalno-liberalna stranka Ogranak Samobor izražava svoju zabrinutost nalazom Državne revizije o financijskom poslovanju Grada Samobora u 2010. godini koji je dobio uvjetni prolaz. Nalaz Državne revizije pokazuje ono o čemu smo mi, gradski vijećnici HSLS-a Samobor upozoravali vladajuće iz koalicije HSS-SDP-HNS u više navrata: potrebne su sustavne mjere štednje kako bi se trenutno neuravnotežen proračun Grada Samobora doveo u ravnotežu.

Zabrinjava da je pored minusa od preko 9 milijuna kuna koji je prenesen iz 2010. u 2011. godinu pristiglo i više od 9 milijuna kuna dospjelih a neplaćenih obveza Grada Samobora što se nikad ranije nije dogodilo.

Odgovorno tvrdimo da je u trenutku kada je nova gradska uprava preuzela upravljanje Samoborom nakon loklanih izbora održanih u svibnju 2009. stanje gradske riznice bilo u dobroj situaciji a podsjećamo i na 13 milijuna kuna koje je tadašnja gradska uprava rezervirala na račun Trgovačkog društva „Komunalac“. Najbolji odgovor na insinuacije koje su se pojavile u nekim medijima kako je citiram „sadašnj gradska uprava sanirala dugove bivše“ je činjenica da je gradska uprava u mandatu od 2005-2009 vratila ni više ni manje nego 19.216.209 kuna kreditnih obveza gradske uprave iz mandata 2001-2005 pa će biti interesantno vidjeti usporedbu stanja kreditnih obveza Grada Samobora na 1.6.2005, 1.6.2009 i pola mandata ove garnitura na 1.6.2011.

Na kraju apeliramo na vladajuće da u što kraćem roku prema naputku Državne revizije Prijedlog mjera za pokriće manjka.

dr Linda Rossini Gajšak

Predsjednica HSLS Ogranak Samobor