HSLS smatra kako je usvajanje nacrta Plana gospodarenja otpadom u ovom trenutku nacionalni interes, bez obzira na uočene stručne, proceduralne ili metodološke nedostatke. S obzirom da se radi o ex-ante uvjetu za korištenje 475 milijuna EUR iz EU fondova, Komisija će također zauzeti stav o Planu, te izražavamo bojazan da bi isti mogao biti suprotan našim očekivanjima. Naime, EU komisija je na prijedlog Plana iz lipnja ove godine imala oštre primjedbe koje ni u aktualnom nacrtu Plana nisu sasvim uzete u obzir, što se prije svega odnosi na dosljedno korištenje preporučene metodologije izrade Plana i nedostatak ozbiljne ekonomske evaluacije predloženih rješenja.

HSLS poziva nadležno Ministarstvo da sa dužnom pažnjom sagleda sve primjedbe i prijedloge dobivene tijekom javne rasprave kao i preporuke EU komisije i po potrebi ih implementira u Plan.

HSLS će podržati takav Plan koji je realno provediv, koji omogućava primjenu novih tehnologije za oporabu i reciklažu otpada  kao i nastojanja nadležnog Ministarstva  da se kroz izgradnju potrebne infrastrukture, promidžbu i edukaciju  dosegne odgovarajući stupanj svijesti i odgovornosti građana u postupanju s otpadom.

Dorica Nikolić,v.r.

politička tajnica HSLS-a