U cijelosti prenosimo priopćenje HSLS-a o uvođenju novih naknada na motorna vozila:

 

HSLS se oštro protivi najavama iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode o uvođenju novih ekoloških  naknada za motorna vozila ovisno o godišnjem broju prijeđenih kilometara.

HSLS smatra da navedeni prijedlog nije pravedan te je diskriminirajući za vlasnike novih vozila koja za puno veću kilometražu emitiraju nekoliko puta manje onečićujuće tvari u zrak od starijih vozila. Na ovaj se način  ujedno destimulira  i kažnjava korištenje  voznog parka u gospodarske svrhe

HSLS smatra da građani i gospodarski subjekti plaćaju ionako velike poreze i namete kroz cijenu goriva i postojeći sustav registracije motornih vozila. Zbog toga, ovakav prijedlog smatramo neprimjerenim i suprotnim s svim najavama o smanjivanju financijskog opterećenja građana i gospodarstva za što se HSLS zalaže.

Bez obzira na novčani iznos novoplaniranog ekološkog poreza na motorna vozila, radi se o principijelno lošem pristupu u kreiranju zakonskih prijedloga koji se zadnjih nekoliko mjeseci prakticira u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.  U konkretnom slučaju  smatramo da se radi o amaterskom i demagoškim prijedlogu koji neće s ekološkog aspekta napraviti nikakve pozitivne pomake.

HSLS smatra da se smanjivanje emisija iz prometnog sektora treba postići poticajima u obliku manjeg poreza i ekoloških naknada za motorna vozila koja imaju sustave za smanjivanje emisija u okoliš i obrnuto.

HSLS poziva Ministarstvo zaštite okoliša i prirode da povuče planirani prijedlog te u okviru svojih nadležnosti  započne rješavati nagomilane probleme na stručan način vodeći računa o interesima gospodarstva i građana Hrvatske.

Za HSLS

Dorica Nikolić,v.r.

politička tajnica