U subotu 26. travnja 2014. godine u Rijeci je održana Izborna skupština Županijske organizacije HSLS-a Primorsko-goranske županije. Skupštini je prisustvovalo 57 delegata. Na Izbornoj skupštini HSLS-a Primorsko-goranske županije za Predsjednika je izabran Prof. dr. sc. Čedomir Dundović (Rijeka)
Za Potpredsjednike su izabrani: Ivica Gržanić (Lokve), Marijan Mikačević (Lovran), Darko Pavlić (Crikvenica) i Josip Staničić (Krk).
Za tajnicu Županijskog vijeća PGŽ izabrana je: Ljiljana Nekić a za rizničara je izabrana: Gordana Grubišić.
Za članove Županijskog vijeća PGŽ izabrani su: Veljko Begonja (Kraljevica), Jadranko Bjelkanović (Cres), Dominik Dundović (Kostrena), mr.sc. Željko Glavan (Rijeka), Rudolf Ivković (Mali Lošinj), Ljubomir Jelić (Viškovo), Suzana Jurin (Rijeka), Zdenko Kirinčić (Dobrinj), Gordana Kovačević (Bakar), Marijan Kružić (Crikvenica), Branko Kundih (Rijeka), Ivica Malatestinić (Crikvenica), Julie Mihelčić (Delnice), Joško Vidas (Rab) i Duško Žeželić (Čavle).
Za članove Nadzornog odbora izabrani su: Boris Herljević (Čavle), Ines Kolanović (Rijeka), Dinko Mihelčić (Delnice), Siniša Patrk (Krk) i Filip Zekan (Rijeka).
Za članove Statutarne komisije izabrani su: Davor Kučina (Rijeka), Berislav Kovačević (Fužine), Davor Pernar (Rijeka), Robert Turina (Rijeka) i Edo Žeželić (Čavle).