Održana Osnivačka skupština županijske organizacije Liberalki Šibensko-kninske županije 1.6.2011.

liberalke sibensko kninskeNovoizabrana predsjednica Maša Štrbinić  istaknula je potrebu  za što snažnijom afirmacijom  žena i liberalnih shvaćanja u društvenom, političkom, gospodarskom i kulturnom životu, a posebno se osvrnula na nužnost  društvenog angažmana žena u lokalnoj zajednici i rad na poboljšanju kvalitete života kroz ovakve inicijative.
Također je najavila aktivno uključivanje županijskih Liberalki u  provođenje aktivnosti i smjernica nacionalne organizacije Liberalki: poboljšanje obrazovanosti žena, podupiranje ženskog poduzetništva, borbu protiv svih oblika nasilja te otklanjanje tragova svih tipova diskriminacije žena.
 
Najsnažniji stav koji će promovirati kroz svoj rad Liberalke zasad vide u hitnim izmjenama Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji, poboljšanju  zakonskog okvira i  mjera  zaštite od obiteljskog nasilja, te edukaciji  žena poduzetnica. Kako je najavila, neke od tih aktivnosti će se uskoro provoditi i na lokalnom nivou, u obliku organiziranih tribina i edukacija.  
 
Tom prilikom pozvala je na suradnju sve civilne udruge i vanstranačke inicijative na sudjelovanje i aktiviranje u ovim važnim  temama koje su nerijetko i nepravedno zapostavljene  u dnevnoj politici. 
 
 
S poštovanjem,
Za  Liberalke Šibensko-kninske,
 
Maša Štrbinić
predsjednica