U nedjelju 01. prosinca 2013. u Velikoj Gorici održana je Izborna skupština MHL-a – Mladih HSLS-a Zagrebačke županije. Jednoglasno su izabrani: Slaven Didović iz Dugog Sela, za predsjednika, Jelena Kovačević iz Sv. Ivana Zeline i Dora Vugrinović iz Velike Gorice, za potpredsjednice, Dragutin Pavlek, za tajnika. Za članove županijskog vijeća MHL-a Zagrebačke županije izabrani su: Ivana Anđelić, Antonijo Beribak, Stipo Dajaković, Kristijan Fintić, Valentino Kudeljan, Luka Pandžić, Zvonimir Panian, Petra Šambar i Katarina Vugrinović, a za članove nadzornog odbora: Krunoslav Čerkez, Martina Mazalik i Marin Sršen. Skuopštinu je vodio dosadašnji povjerenik MHL-a Zagrebačke županije, Filip Ćurko predsjednik HSLS-a Sv. Ivan Zelina.
Prisutne Mlade hrvatske liberale Zagrebačke županije pozdravili su i : Mario Šipušić, predsjednik HSLS-a Velike Gorice, Željko Fadljević, predsjednik HSLS-a Zagrebačke županije, Ivan Bertović, predsjednik MHL-a Grada Zagreba, Hrvoje Horvat, potpredsjednik MHL-a Hrvatske i Toni Garac, v.d. predsjednika MHL-a Hrvatske.
U konstruktivnoj raspravi T. Garac, H. Horvat, I. Bertović i F. Ćurko upoznali su Mlade HSLS-a Zagrebačke županije sa dosadašnjim radom MHL-a, ali i HSLS-a. Novoizabrani predsjednik S. Didović izrazio je želju za povezivanjem svih mladih HSLS-a na području Zagrebačke županije, ali i obećao aktivno sudjelovanje sa kvalitetnim projektima, te pomoć HSLS-u Zagrebačke županije.