tiskovna split
Naziv je tiskovne konferencije splitskih i županijskih Liberalki, odžane 15. srpnja 2011. godine u Splitu na kojoj su govorile, Potpredsjednica HSLS ogranka Split i Predsjednica Liberalki ogranak Split prof. dr. Snježana Pivac, Vijećnica HSLS-a u Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije i Predsjednica Liberalki SDŽ Nada Grubišić-Čabo, dipl. ing te članica Liberalki ogranak Split i SDŽ mr. sc. Ines Bijelić

Autobusni linijski promet u nerazvijenom području Dalmatinske zagore i otoka važan je segment opstanka pučanstva na selu. Ionako već malen broj autobusnih linija u nekim područjima smanjuje se još više sa završetkom školske godine. Tamošnje stanovništvo tada ostaje u potpunoj izolaciji, te je stopiranje jedino što im tada preostaje. Stopiraju stari i mladi. Nedostatak odgovarajućeg javnog prijevoza, pored toga što utječe na kvalitetu života stanovnika Dalmatinske zagore utječe i na sigurnost u prometu rekla je Nada Grubišić Čabo.

 

Snježana Pivac predložila je slijedeće:

  •  Dugoročno optimiranje prijevoza moguće je sufinanciranjem od strane države, odnosno potrebna je preraspodjela poreznih sredstava s državne razine prema županijama, gradovima i općinama. Cijena karte treba odgovarati platežnoj moći ruralnog pučanstva.

     

  • Dijeljenje vožnji ili takozvani carpooling se u Hrvatskoj do sada koristio individualno, a temeljio se najčešće na vlastitim poznanstvima. Izradom web aplikacije i suradnjom prijevoznika omogućilo bi se dijeljenje vožnji vozilima odgovarajućeg kapaciteta.
     
  • Povećanje koncesije prijevoznicima na najmanje pet godina (odnosno do sedam) uvjetovalo bi da oni radi osiguranja svoje djelatnosti krenu u nabavku kvalitetnijih prijevoznih sredstava. Smjernice EU preporučaju državne stimulacije pri nabavci ekološki prihvatljivih vozila, koja npr. koriste pogon plinom.
     
  • Vlada RH treba organizirati financiranje nerentabilnih autobusnih linija pomoću fondova EU-a. Tu državni službenici svih razina trebaju dati znatno veći doprinos u pripremi gospodarskih projekata. Iako je program IPA prvenstveno usredotočen na područje željezničkog prometa i unutarnje plovidbe, uz politiku „ko-modalnosti“ može se postići olakšavanje prijelaza iz jednog u drugi transportni modul formirajući efikasne logističke lance, odnosno optimiranjem upotrebe svih prometnih oblika.

 

Učestalost autobusnih linija nužno je osigurati budući da izravno utječe na opstanak stanovništva ruralnih područja, a nepobitno i radi izbjegavanja tragičnih slučajeva. Otmice nevinih žena u Dalmaciji nikad se više ne smiju događati na našim cestama poručila je Ines Bijelić.