MALA ŠKOLA LIBERALIZMA

Liberalizam (latliberalis ← liber = slobodan, slobodarstvo, slobodoumlje) jest svjetonazor koji zagovara smanjenje nadzora države i drugih političkih institucija nad individualnom slobodom pojedinca. To je politički smjer koji inzistira na demokratski uređenoj državi, a promovira političku toleranciju i postupne reforme političkih i društvenih institucija. Uekonomiji se liberalizam zalaže za neometano djelovanje slobodnog tržišta i tržišnih zakonitosti.

No, liberalizam je i politički pokret koji se zalaže za poštovanje ljudskih prava i liberalnih stečevina čovječanstva. Kao sustavna politička misao i praksa razvio se iz prosvjetiteljstva17. i 18. stoljeća, posebice kroz djela MontesquieuaRousseaua i drugih značajnih pripadnika prosvjetiteljskog pokreta, a politički je uobličen u ustavnim aktima kao što su američka Deklaracija o neovisnosti (1776.) i francuska Deklaracija o pravima čovjeka i građanina (1788.)

Kao izraz građanskih revolucija, liberalizam je posebno osigurao razvitak liberalnog kapitalizma putem njegove zaštite liberalnom državom. Također, zalaže se i za načela jednakosti, pravičnosti i slobode, a kao politička opcija liberalizam je snažno odredio razvitak demokracije uopće.

Liberali polaze od ideje osobne slobode pojedinca koju bi, u idealnim uvjetima, trebala jamčiti državna vlast. Zato traže da se ustavom definira kako osobe na vlasti moraju vladati i što im je u tom vladanju dopušteno, a što nije. Snažno se zauzimaju i za slobodu slobodnog tiska, okupljanja i udruživanja, kako bi svi ljudi mogli ravnopravno birati vlast i biti birani u tijela vlasti kao što su Sabor ili Vlada. Liberali su među prvima tražili ravnopravnost žena.

Liberalne ideje su nailazile na oštar otpor vladajućih slojeva, ali su tijekom stoljeća imale sve više uspjeha, da bi u 20. stoljeću zaživjele u mnogim državama svijeta.

Danas je liberalna ideja raširena diljem svijeta, a liberalne stranke, iako uglavnom male, imaju važnu ulogu u svim demokratskim državama i snažan su korektiv vlasti.