HSLS Grada Zagreba u subotu 26. travnja 2014. predvođen kandidatkinjom HSLS-a Renatom Šeparić- Petak i ove godinu priključio se ekološkoj akciji ¨Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš” čišćenja divljih odlagališta u Hrvatskoj provodeći čišćenje kamenoloma na Bizeku .

Članovi HSLS-a vodeći se mišlju da treba početi od samih sebe da dođe do promjena koju želimo organizirali su čišćenje područja kameneloma na Bizeku i preusmjeravanje područja prema kvalitetno uređenoj Park šumi kao osmišljenog prostora za rekreaciju stanovnika zapadnog djela grada koji za sada nepostoji.

Renata Šeparić-Petak kandidatkinja HSLS-a za predstojeće izbore za Europski parlament istaknula je da zbog brzih klimatskih promjena i drugih oblika ljudskog djelovanja, prirodni se svijet ne uspijeva dovoljno brzo prilagoditi i mnoge biljne i životinjske vrste zbog toga gube bitku za opstanak te da je krajnje vrijeme za buđenja svijesti o očuvanju okoliša i utjecaja ljudskog djelovanja na prirodu.