U subotu 14. lipnja 2014. održan je XII. Sabor MHL-a. Za predsjednika je izabran Toni Garac (Proložac). Na izbornom saboru izabrani su i članovi Središnjeg vijeća, Nadzornog odbora te četiri potpredsjednika – Hrvoje Bašić (Split), Goran Romek (Bjelovar), Ivan Bertović (Zagreb) i Danijel Majer (Požega).
Skupu je bio nazočan i predsjednik HSLS-a Darinko Kosor, te potpredsjednik HSLS-a i dugogogodišnji predsjednik MHL-a Dario Hrebak. Garac je u svom govoru najavio da će MHL raditi s ciljem okupljanja mladih koji su današnjom politikom prema mladima nezadovoljni te borbu da se mladima osigura bolji položaj, u prvom redu posao.