HSLS Trogir održao seminar “Poduzetništvo i poduzetnički plan” 18.5.2011.

U organizaciji HSLS-Ogranak Trogir dana 17. svibnja 2011. godine u Gradskoj vijećnici grada Trogira održan je  seminar pod nazivom “Poduzetništvo i poduzetnički plan”.Predavači su bili  Dr.sc.Mira Krneta regionalna predstavnica HABOR-a za Dalmaciju te profesor Dr.sc.Ljudevit Pranić sa Ekonomskog fakulteta u Splitu.
 
Doktorica Krneta obradila je temu Potpore i programi HBOR-a te uvod u poduzetnički plan gdje su se uključili u diskusiju i lokalni poduzetnici sa svojim problemima  na konkretnim primjerima.Dr. Krneta osvrnula se na kreditne aktivnosti HBOR-a,te nam približila mogućnosti apliciranja samim kreditima.Poduzetnički plan je prezentiran kao dokument koji nije samo potreban za odobravanje  kredita sa strane banke već kao naš vodić od poslovne ideje do realizacije.
 
 Dr.sc. Ljudevit Pranić obradio je temu Poduzetništvo u turizmu te naglasi važnos udruživanja radi ostvarivanja ciljeva kako ugostitelja tako i hoteljera.Naglašena je velika važnost diferencijacije proizvoda  te autentičnost istih.
 
Seminar je protekao u interakciji poduzetnika i predavača ,ali nedovoljan odaziv poduzetnika ostavlja dilemu da li ovo već znaju ili…