hsls logoHSLS je protiv pobačaja kao mjere kontracepcije. Zalažemo se da se mjerama prevencije i edukacije izbjegne neželjena trudnoća.

Protiv smo zabrane namjernog pobačaja i smatramo da postojeći Zakon u tom segmentu ne treba mijenjati.

Smatramo da liječnici u bolnicama imaju pravo na priziv savjesti, ali da i ravnatelji bolnica u tom slučaju moraju osigurati prekid neželjene trudnoće kako bi pacijenti mogli ostvariti svoje zakonom propisano pravo.

Ukoliko postoje liječnici koji u bolnicama odbijaju izvoditi namjerne pobačaje pozivajući se na priziv savjesti, a privatno ih izvode i naplaćuju, mišljenja smo da je to neetično, suprotno Hipokratovoj zakletvi te svaki takav slučaj treba sankcionirati. Međutim, paušalna ocjena da to rade „neki“ liječnici, ne imenujući ih, nije korektna te baca lošu sliku na liječničku struku u cjelini koja je i ovako u javnosti stigmatizirana.

 

Dorica Nikolić

Politička tajnica HSLS-a