Hrvatska socijalno liberalna stranka pridružila se sindikatima i udrugama koje od 11. listopada prikupljaju potpise na inicijativu za raspisivanjem referenduma. HSLS smatra kako je refrendum potreban da bi građani odlučili o monetizaciji. U HSLS-u predlažu umjesto monetizacije autocesta njihovo restrukturiranje jer drže da su od strateškog nacionalnog interesa koji će zanemariti strani koncesionar autocesta.

HSLS prikuplja potpise u 200 općina i gradova u kojima ima ogranke, a na tome je angažirano svih 15.000 članova. Predsjednik Kosor na prethodno održanoj konferenciji za novinare istaknuo je, da namjeru monetizacije po anketama podržava manje od 10 posto građana, dok joj se 80 posto izričito protivi, zbog čega očekuje da će se prikupiti više nego dovoljno potpisa za raspisivanje referenduma.

monet1

monet3

monet4

monet5

monet6

monet7

monet8

monet9

monet10

 monet17
 monet11  monet12
 monet13  monet14
 monet18  monet16