Darinko Kosor dao ostavku na mjestu predsjednika GSGZ Poštavani,

DONIO SAM ODLUKU DA VIŠE NE OBNAŠAM ČASNO MJESTO PREDSJEDNIKA GSGZ, PRVOG MEĐU JEDNAKIMA U NAJVIŠEM TIJELU GRADA ZAGREBA.

Za svoju odluku imam vrlo jasne povode i razloge.

Glavni razlog vidim u tome da više kao predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba ne mogu kontrolirati da se ne donose štetne odluke u Gradskoj skupštini, a na račun građana i Grada u cjelini.

Isto tako, određena događanja zadnjih dana ubrzala su moju odluku; od ponovne odgode donošenja izmjena i dopuna GUP-a Zagreb (znate koliko sam bio angažiran oko toga), natječaja za nabavku automobila u iznosu od cca 50 milijuna kuna, pa sve do novih hapšenja u sustavu Gradske uprave. Što je previše, previše je!

Mandat od tri godine podijelio bih u dva dijela; prvih godinu i pol dana dobar, s puno usvojenih odluka i inicijativa, drugih godinu i pol dana obilježeno je privođenjem gradonačelnika, optužnicama i stagnacijom u prijedlozima Gradske uprave.

Gradska skupština se i u toj krizi, izdigla iznad parcijalnih političkih interesa i bila glavno mjesto stabilnosti funkcioniranja svih institucija Grada Zagreba.

Mandat ovog saziva Skupštine ostat će prepoznatljiv; prema otvorenosti za prijem građana svakoga petka, prema tome da smo obišli sve dijelove Zagreba: od Podsuseda do Sesveta, od Podsljemena do Ježdovca i Brezovice preko Centra Grada kroz aktivno uključivanje u rješavanje najsloženijih problema; te prema angažiranju struke kroz Radnu skupinu za urbanizam i Savjet za kulturu.

Mirne savjesti, ponosan na obavljeni posao zahvaljujem svim građanima, gradskim zastupnicima i svim djelatnicima Stručne službe GS na korektnoj suradnji.

U tri godine mandata na reprezentaciju sam potrošio nula kuna, na putne troškove u inozemstvo nula kuna, te sam koristio službeno vozilo škoda octavia.

Smatram da sam osobno u ove tri godine, ali i moja stranka HSLS koju predstavljam, pokazali da spadamo u one u politici koji su spremni doprinositi javnom interesu, a ne od javnoga uzimati!