PRIOPĆENJE ZA MEDIJE HRVATSKE SOCIJALNO-LIBERALNE STRANKE UZ SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA SAMOBORA ODRŽANE 14. SRPNJA 2011.

Nakon jučerašnje sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora osjećamo svoju obvezu obavijestiti naše Samoborce o jednoj inicijativi koju je pokrenuo HSLS Samobor, prijedlogu za imenovanje Ulice Vlade Gotovca u Samoboru i iznijeti naš osvrt na izvješće Državne revizije o financijskom poslovanju Grada Samobora u 2010. godini . Klub vijećnika HSLS-a tijekom Aktualnog sata objavio je javno

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST HSLS-a OGRANAK SAMOBOR UZ TEHNIČKI PREGLED NOVOG AUTOBUSNOG KOLODVORA U SAMOBORU

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST HSLS-a OGRANAK SAMOBOR UZ TEHNIČKI PREGLED NOVOG AUTOBUSNOG KOLODVORA U SAMOBORU

Gradnja novog Autobusnog kolodvora u Samoboru najveća je investicija u zadnjih nekoliko godina u našem gradu. Na sadašnjoj gradskoj upravi bilo je da provede ono što su ranije gradske uprave definirale u prijašnjim mandatima. Umjesto da se građane Samobora informiralo o svim važnim aspektima vezanim za ovu investiciju koji uključuju i financiranje investicije, tijekom cijelog

Priopćenje za javnost HSLS-a Samobor

Priopćenje za javnost HSLS-a Samobor

Priopćenje za javnost HSLS-a Samobor 20.5.2011. PRIOPĆENJE ZA JAVNOST HSLS-a OGRANAK SAMOBOR UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SAMOBORA ZA 2010. GODINU IZNESEN NA SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA GRADA SAMOBORA 19. SVIBNJA 2011. Proračunska 2010. godina završila je s preko 9,2 milijuna kuna proračunskog manjka, značajno više nego što je gradonačelnik u više medijskih obraćanja

Priopćenje za medije HSLS-a Ogranak Samobor oko zatvaranja medicinsko-biokemijskog laboratorija mr.sc. Verica Pavičić Beljak

Priopćenje za medije HSLS-a Ogranak Samobor oko zatvaranja medicinsko-biokemijskog laboratorija mr.sc. Verica Pavičić Beljak

Priopćenje za medije HSLS-a Ogranak Samobor oko zatvaranja medicinsko-biokemijskog laboratorija mr.sc. Verica Pavičić Beljak 7.6.2011. Izražavamo duboku zabrinutost oko zatvaranja medicinsko – bokemijskog laboratorija mr.sc. Verica Pavičić Beljak  koji je prestao koristiti prostor u samoborskoj ispostavi Doma zdravlja Zagrebačke županije 5. lipnja 2011. nakon što je radi odbijenice ministra zdravstva i socijalne skrbi da nositeljici