Tiskovna HSLS o sjednici gradskog vijeća

Tiskovna HSLS o sjednici gradskog vijeća 15.2.2011. Nakon svake sjednice Gradskog vijeća osjećaju se nezadovoljstvo što Požegi prolazi vrijeme, dok Gradsko vijeće svakom sjednicom sve dublje u kutnoj demokraciji gdje nema tolerancije i demokracije i uvažavanja...