OSVRT NA PRIMJEDBE POSLANE NA NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA ZAGREBA

OSVRT NA PRIMJEDBE POSLANE NA NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA ZAGREBA

Opći je dojam da sustav gospodarenja otpadom nije sagledan na cjeloviti način, kako s lokacijskog tako i sa tehničko-tehnološkog aspekta. Navedeno se može manje pripisati izrađivaču Plana koliko nejasnoj gradskoj strategiji postupanja s otpadom. Lokacije građevina su određene dokumentima prostornog uređenja, umjesto da su izabrane na temelju prethodnih analiza i planskih dokumenata gospodarenja otpadom. Tako

IN MEMORIAM –  Napustio nas je naš dugogodišnji član MARIJAN HANŽEKOVIĆ

IN MEMORIAM – Napustio nas je naš dugogodišnji član MARIJAN HANŽEKOVIĆ

Rođen 18.siječnja 1952. godine u Zagrebu. 1970.g. završio klasičnu gimnaziju u Zagrebu. 1975.g. završio Pravni fakultet u Zagrebu. 1978.g. otvorio svoju odvjetničku pisarnicu. 1994.g. osnovao odvjetničko društvo Hanžeković, Radaković i Partneri, koje se kasnije preimenovalo u odvjetničko društvo Hanžeković i partneri. U Hrvatskoj odvjetničkoj komori obavljao mnoge dužnosti, od 1994.g. do 2000.g. bio je predsjednik

Priopćenje HSLS-a u vezi NP Plitvička jezera

Priopćenje HSLS-a u vezi NP Plitvička jezera

Potpredsjednik HSLS Ante Franić i predsjednik Odbora za zaštitu okoliša Mirko Budiša potpisali su priopćenje u kojem upozoravaju na neodrživo stanje i devastaciju NP Plitvička jezera te pozivaju Ministra Ćorića da objavi viziju razvoja Nacionalnog parka koju je u Natječaju za izbor ravnatelja dostavio imenovani ravnatelj Kovačević. HSLS izražava zabrinutost događanjima oko izbora novog ravnatelja nacionalnog parka Plitvička

Održava tiskovna konferencija o ustavnom proglašenju prava na vodu ljudskim pravom

Održava tiskovna konferencija o ustavnom proglašenju prava na vodu ljudskim pravom

Danas je u Hrvatskom saboru održana tiskovna konferencija na kojoj su nazočili Darinko Kosor, predsjednik HSLS-a i Mirko Budiša predsjednik HSLS-ov Odbora za zaštitu okoliša. Teme konferencije bila je inicijativa HSLS-a o ustavnom proglašenju prava na vodu ljudskim pravom. Darinko Kosor je napomenuo kako se za iniciranje postupka izmjene Ustava mora dobiti potpora petine saborskih zastupnika.

HSLS pokreće inicijativu za ustavnu zaštitu hrvatskih vodnih resursa

HSLS pokreće inicijativu za ustavnu zaštitu hrvatskih vodnih resursa

HSLS u duhu svog programa u čijem su središtu pojedinac, ljudska prava i zaštita nacionalnih interesa, pokrenuo je u siječnju 2017. godine inicijativu ustavnog proglašenja prava na vodu ljudskim pravom. Na svjetskoj je razini već dugo prisutna inicijativa proglašenja prava na vodu i vodoopskrbu ljudskim pravom te je donesena i deklaracija Skupštine UN-a, među kojima

Primjena nove uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom

Primjena nove uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom je sada i formalno ogolila sliku vrlo loše situacije u sektoru gospodarenja otpadom. Hrvatska praktički na nacionalnoj razini ne zadovoljava niti jedan postavljeni cilj u ovom sektoru. Zbog nedostatka kontinuiteta u javnim politikama koje se tiču gospodarenja otpadom, praktički smo se doveli situaciju da nas EU komisija već sutra može

HSLS podržava plinifikaciju Rafinerije nafte u Bosanskom Brodu

HSLS podržava plinifikaciju Rafinerije nafte u Bosanskom Brodu

HSLS podržava najavljenu plinifikaciju Rafinerije nafte u Bosanskom Brodu. Najavljenom plinifikacijom smanjiti će se ukupne emisije sumpornih oksida (SO2) kao i emisije lebdećih čestica (PM) u ambijentalnoj atmosferi. Kvaliteta zraka u Slavonskom Brodu problematična je prvenstveno s aspekta imisijskih koncentracija lebdećih čestica (PM) i sumporovodika (H2S). Problem vezan uz čestice prisutan je gotovo i isključivo

Preminuo Slavko Goldstein, pokretač i osnivač prve oporbene stranke HSLS-a

Preminuo Slavko Goldstein, pokretač i osnivač prve oporbene stranke HSLS-a

Slavko Goldstein bio je jedan od najznačajnijih ličnosti u javnom životu Republike Hrvatske. Važna je također njegova uloga kao nakladnika koji je objavio niz kapitalnih djela za našu kulturu (npr. reprint Misala). I sam je napisao nekoliko važnih knjiga, niz članaka i rasprava. Još za vrijeme komunizma isticao se svojim demokratskim i liberalnim gledištima u

Voda mora biti besplatna i ući u Ustav

Voda mora biti besplatna i ući u Ustav

Mirko Budiša predsjednik HSLSovog Odbora za zaštitu okoliša pokrenuo je inicijativu kojom se traži da se onemogući diskriminacija u pristupu vodi te da se osigura njezina ekonomska dostupnost. U večernjem listu je ukratko obrazložio inicijativu proglašenja prava na vodu ljudskim pravom za što se zalaže HSLS.