Održana Izborna skupština HSLS-a Oprisavci

Facebooktwittergoogle_plus
Održana Izborna skupština HSLS-a Oprisavci20.4.2011.

oprisavciU ponedjeljak, 11. travnja održana je redovita izborna Skupština HSLS-a Ogranak Oprisavci.

Za novog (starog) predsjednika Ogranka izabran je Matko Botica, za podpredsjednika Goran Mirković, tajnika Petar Mirković, rizničara Željko Rukavina, za članove Izvršnog odbora Ogranka: Marica Botica, Denis Mikolčević, Vinko Mikolčević, Ivan Stanišić i Tomislav Šulc.
Izabrano je i tri člana Nadzornog odbora Ogranka u sastavu: Evica Babić, Ivan Botica i Manda Vuković.

Povezani sadržaj

Telefon: 01 4810 401
Fax: 01 4810 404
Trg Nikole Zrinskog 17/1, 10 000, Zagreb
hsls@hsls.hr